Sascha Bucko, som tur- og aktivitetsansvarlig, har satt sammen et tettpakket program som skulle passe for de fleste, enten om du er nybegynner eller mer dreven. Utgangspunktet for onsdagspadling blir Sundvollenstranda. Vi er i alt syv aktivitetsledere som vil bidra til at vi vil få noen fine turer hvor kaffepause og sosialt samvær vil være viktige ingredienser. Om forholdene tillater det vil vi også på disse turene trene på kameratredning og padleteknikk.

Det legges også opp til et opplegg for kajkkorientering, både som en endags hendelse i Øyangen og som et tur-orienteringsopplegg med poster stående ute gjennom hele sesongen.

Aktivitetsprogrammet (terminlista) er som følger: