Hvorfor Steinsletta Havkajakklubb?
Noen vil kanskje stusse over valg av navn på klubben. Hovedhrunnen til at Steinsletta ble valgt som stedsnavn og ikke Ringerike eller Hole er at Steinsletta ligger midt i mellom. Så legger vi ikke skjul på at det ligger litt ironi i navnet. Logoen spiller også på den rike vikinghistorien på Steinsletta og området rundt.

Havkajakk ble valgt fordi det er den mest vanlige og anvendelige kajakktypen, som kan brukes både på flatt vann i Steinsfjorden og i mer utsatte strøk langs kysten. Vi ønsker å få til aktiviteter begge steder!

Klubben ble stiftet 4. november 2018. Det første styremøtet er gjennomført og vi har begynt å legge planer for hva vi skal gjøre fremover. Fortsatt er det en del formaliteter som skal på plass for å få klubben offisielt godkjent, men det regner vi med at ordner seg i løpet av november.
Styret:
Styreformann: Ole Magnus Grønli.
Nestleder: Bjørn Høibakk
PR: Per Erik Opseth
Tur og arrangementsleder: Sascha Bucko
Økonomi: Trude Bakken

Klubben har egen side på facebook. Siden er som hjemmsiden, åpen og tilgjenglig for alle. I tillegg er det opprettet en egen medlemsgruppe på facebook hvor registrerte medlemmer kan dele sine turerfaringer, invitere til felles turer og generelt utveksle erfaringer.

Bilder fra livet i klubben: